Издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2

Издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2