Академия за развитие на интелекта – АМАкидс

СУ „Черноризец Храбър“ през учебната година 2022/2023г. ще си партнира с Академия Амакидс, която ще предлага своите курсове на територията на училището в часовете по интереси след задължителната самоподготовка.
С курсовете на Амакидс ще имате възможност да се запознаете на родителската среща, както и на допълнително организиран от Академията открит урок в нашето училище, за който ще Ви информираме допълнително.“