АКТИВНО УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ СУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ в Четвъртото национално състезание по английски език “Longman Competition 2017”

За четвърта поредна година на 21 януари 2017 година се проведе вътрешноучилищен кръг на ежегодното национално състезание по английски език “Longman Competition 2017”.

В уютните топли стаи на училището в зимния съботен ден 70 ученици от трети до дванадесети клас, стимулирани от интереса си към английския език и подкрепяни в подготовката си от преподавателите си по чужд език, приеха отново предизвикателството да премерят сили с връстниците си от цялата страна в традиционното национално състезание по английски език подобно на сертификатните изпити на  PEARSON.

Състезанието е предназначено за  ученици, които изучават английски език в училищата-членове на Общността „Пиърсън Лонгман училища в България”.

Състезанието се организира за четвърти път от издателство PEARSON LONGMAN България специално за училищата от Общността „Пиърсън Лонгман училища в България” и цели да запознае учениците със специфики от формата на международните изпити Pearson Tests of English, създавайки условия за изграждане на критерии за оценка на постигнатите резултати, и развивайки нагласа и умения за полагане на изпит за получаване на сертификат.

Всички участници в състезанието ще получат сертификат за участие и възможност за облекчено явяване на изпит, а тези с най-високи резултати от националния кръг ще бъдат удостоени и с предметни награди.

Проверката на задачите от вътрешноучилищния кръг ще се извърши от комисия от независими оценители, определени от Пиърсън Лонгман България.

Резултатите от първи кръг се предоставят на училищата до 24 февруари 2017 г.

Желаем успех на всички участници!

Четвъртото национално състезание по английски език