Анкета по реализация на дейностите по НП „Без свободен час в училище“

Уважаеми колеги, родители и ученици,

моля да попълните анкетите в следните линкове до 10.04.2017 г. с цел да отразим мнението Ви за ефективността на програмата.

 

Благодарим за съдействието!