Благодарствено писмо

Уважаема г-жо Кисьова,

Благодаря Ви  за  гостоприемството и възможността да използваме прекрасната актова зала и физкултурния салон във Вашето училище  за провеждане на регионалнии кръгове от Националното състезание по правопис на английски език “Spelling Bee Junior”.  Благодаря за чудесните условия и за помощта, оказана от екипа на СУ „Черноризец Храбър“ за провеждане на състезанието. То премина изключително успешно, за което училището има важен принос.

Надявам се, че в бъдеще отново ще можем да си сътрудничим ефективно и да осъществяваме интересни и полезни образователни мероприятия.

С уважение, Д. Цеков