Буквознайко

Убедени в необходимостта от прецизност в използването на родния ни
език, за поредна учебна година проведохме състезанието по правопис
„Буквознайко”. На 21.03.2024 год. (четвъртък) в три кръга премериха
сили дванадесет буквознайковци от 2. клас. С въодушевление децата
буквуваха думи с правописни особености, съставяха изречения с тях и
допълваха липсващи думи в изречения. Всички участници се
представиха достойно, за което получиха грамоти. Блестящата
подготовка и езиковият усет помогнаха на Ивайла Трампова от 2”Г”
клас да се класира на първо място, а Александра Калоянова от 2”Е” клас
– на второ.