Бюджет

 

Бюджет за 2023 година (публикуван на 17.10.2023 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2023 година

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2023 година


Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2023 година

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2023 година

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2022 година

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2022 година – публ на 6.10.2022г.


Бюджет за 2022 година (публикуван на 11.04.2022 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2022 година

Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.04 – 30.06.2022 година

Бюджет за 2021 година (публикуван на 08.03.2021 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01 – 31.03.2021 година

Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.04 – 30.06.2021 година

Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.07 – 30.09.2021 година

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2021 година

Бюджет за 2020 година (публикуван на 27.02.2020 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01 – 31.03.2020 година

Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.04 – 30.06.2020 година

Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.07 – 30.09.2020 година

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2020 година

Бюджет 2019 година

Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01 – 31.03.2019 година

Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.04- 30.06.2019 година

Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.07- 30.09.2019 година

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2019 година

Бюджет 2018 година

Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01 – 31.03.2018 година

Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01 – 30.06.2018 година

Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01 – 30.09.2018 годинa

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2018 година

Поети ангажименти към 31.03.2018 година