Рекапитулация по разходни параграфи към месец 12

Рекапитулация по разходни параграфи към месец 12