ВАЖНО – Учебен процес от 22.03. до 31.03.2021г.

Уважаеми родители и ученици,

Съгласно заповед № РД-09-748/ 19.03.2021 на МЗ и заповед № РД-10-1436/ 19.03.2021 на директора на училище СУ „Черноризец Храбър“ Пловдив от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. включително, обучението за всички ученици от I-ви до XII-ми клас ще се провежда от разстояние в електронна среда – Google Classroom според седмичното разписание на съответните паралелки в електронния дневник – https://app.shkolo.bg

Разчитаме на Вашата отговорност и съдействие за безпроблемното протичане на часовете и присъствието на учениците.

Дневен режим за учениците от начален етап

 /I, II, III и IV клас/    при ОРЕС в Класрум

Час От До Времетраене
І час 09.00 09.20 20 минути
ІІ час 09.30 09.50 20 минути
ІІІ час 10.00 10.20 20 минути
Голямо междучасие 10.20 10.40 20 минути
ІV час 10.40 11.00 20 минути
V час 11.10 11.30 20 минути
VІ час 11.40 12.00 20 минути

 

Час От До Времетраене
І час Самоподготовка 13.00 13.20 20 минути
ІІ час Самоподготовка 13.30 13.50 20 минути
Голямо междучасие 13.50 14.10 20 мин.
ІІІ час Занимания по интереси 14.10 14.30 20 мин.
ІV час Занимания по интереси 14.40 15.00 20 мин.
Отдих – консултации с учители

 /при необходимост/

15.10 15.30 20 мин.