Вечер на Математиката – ключът и вратата към всички науки

 На 3 май 2018г., за поредна година се проведе Вечер на Математиката. На станалия традиция вече празник, страхотните учениците от 5 клас, с разширено изучаване на Математика демонстрираха своите знания и умения.  На фона на тематичната презентация, празника премина през няколко кръга. Щафетна задача, с изучаваните нови за петокласниците дробни числа; практическа задача за изчисляване на необходимия брой ролки тапети за две стаи; математическа кръстословица. Демонстрирането, чрез практически опит на намиране обем на непознато тяло, само със знанията за паралелепипед също събра аплодисментите на публиката. За покачването на доброто настроение и сред участници и сред гости, ученици разиграха забавен скеч, естествено на математическа тематика. А задачките – закачки за публиката, намиращи се в балони направиха празника още по-весел и забавен, провокирайки математическото и логическо мислене на гостите ни. Демонстрирането на знания, чрез решения, чрез теоретични и практични умения, както и връзката с публиката допринесоха вечерта на Математиката да се превърне в истински празник. Под бурните аплодисменти за участниците и техните учители, прекрасните водещи завършиха с една хубава мисъл на Галилео Галилей– „Математиката – това е ключът  и вратата към всички науки“.

Ще Ви очакваме отново и следващата година с любимата ви Математика.