Виртуална панорама на професионалното образование и обучение и кариерно ориентиране

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ, ПРЕДОСТАВЯМЕ ВИ ЛИНК ЗА ДОСТЪП ДО ОБНОВЕНАТА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА ВИТРУАЛНА ПАНОРАМА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ И КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ. МОЛЯ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ПРЕДОСТАВЕНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ С ЦЕЛ ВЗЕМАНЕ НА ИНФОРМИРАНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ.

https://sites.google.com/view/profesiiplovdiv/