Връчване на специалната стипендия „Черноризец Храбър”