Второкласници почетоха Деня на народните будители с викторина в нашата класна стая на открито

На 1 ноември честваме Деня на народните будители – общобългарски празник, който ознаменува делото на нашите просветители, книжовници, революционери и свети будители на възраждащия се национален дух, стремеж към образованост и книжовност.

Нашите ученици участваха във викторина и отговаряха на въпроси свързани с живота и дейността на народните будители.

Второкласниците на СУ “ Черноризец Храбър“ знаят своя род и пазят българския език.

Нашата класна стая на открито беше мястото, на което ученици четоха, коментираха, рисуваха и разказваха за будителите, на които дължим книжнината и културата!

Поклон!