Вътрешноинституционална квалификация

Обучение на тема: STEM, роботика и програмиране с LEGO® Education

Тема: STEM, роботика и програмиране с LEGO® Education
Място на провеждане: гр. Пловдив 4000, Средно училище“Черноризец Храбър” (ул.“Съединение“9)
Период на провеждане:

Група 1 (7 обучаеми):

  • 28.03.2023 г. от 09:00 до 12:00 часа.
  • 04.04.2023 г. от 09:00 до 12:00 часа.

Група 2 (15 обучаеми):

  • 04.04.2023 г. от 14:30 до 17:30 часа. 
  • 05.04.2023 г. от 14:30 до 17:30 часа.

Час: от 09:00 до 12:00 ч. и 14:30 до 17.30 (и в двата дни).
Наименование на обучителната организация: Център за творческо развитие
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 22 души

Умения за презентиране” – 10.12 и 18.12.2022г.

  1. Тема на обучението: “Умения за презентиране”
  2. Място на провеждане – зала на Център за творческо обучение на адрес: гр. Пловдив, ул. „Гладстон“ №15,  Дом на културата „Борис Христов“, централно фоайе.
  3. Период на провеждане: 10.12 и 18.12.2022 г. 
  4. Начален и краен час: от 09:30 до 16:30 часа (и в двата дни).
  5. Наименование на обучителната организация: Център за творческо обучение 
  6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 14 души

Обучение за работа с образователния ресурс на проекта “ Skills for Innovation” (STEM уроци)

Тема: Обучение за работа с образователния ресурс на проекта “ Skills for Innovation”
Място на провеждане: гр. Пловдив 4000, Дом на културата “Борис Христов” (ул. „Гладстон“ 15), централно фоайе.
Период на провеждане: 05 и 06.11.2022 г.,
Час: от 09:30 до 16:30 ч. (и в двата дни).
Наименование на обучителната организация: Център за творческо развитие
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 13 души