В книгата е споделен опит и добри педагогически практики на учители от СУ „Черноризец Храбър“

В книгата е споделен опита от петгодишния проект „Иновативни училища“. Описани са отправени ключови послания от учителите, които споделят своя опит и добри практики.

За своите реализирани идеи разказват Ели Иванова и Мирослава Чалъкова. Целта им е да мотивират своите ученици, да ги стимулират да учат активно и да развият тяхното критическо мислене.

Величка Караджова и Лилия Мицева споделят своя опит и работят за създаване на по-добри условия за обучение на учениците си. Някои от основните насоки са иновативните техники, методи и подходи в класната стая, както и проектно-ориентираното обучение.