Грамота за активно участие в програмата на кампанията за устойчива мобилност в град Пловдив