График за медицински прегледи – 14.09.2018 г.

Медицинските прегледи за учениците от СУ „Черноризец Храбър“ ще се проведат на 14.09.2018г.

9:00 часа – II и III клас;

10:30 часа – IV клас;

11 часа – V и VI клас;

12 часа – VII – XII клас.

Учениците ще се събират пред входа за начален етап.