График, дневен режим и разпределение по кабинети за преминаване към провеждане на обучение от разстояние в електронна среда на ротационен принцип от 22.10.2022г.

Период Класове преминаващи е ОРЕС
 

22.10.2021г. – 28.10.2021г.

3 а, б, в, г, д, е;

4 а, б, в, г, д, е;

6 а, б, в, г, д, е;

7 а;

8 а, б;

9 а, б;

11 а, б;

12 а, б.

 

29.10.2021г. – 04.11.2021г.

1 а, б, в, г, д, е;

2 а, б, в, г, д, е, ж;

5 а, б, в, г, д, е;

7 б, в, г, д, е;

10 а, б.

Дневен режим – ОРЕС и  Разпределение на присъстващите класове по кабинети – ОРЕС 

Информацията се намира е меню: обучение\ форми на обучение\ ОРЕС