График за провеждане на косултации по предмети за поправителни изпити.