График на дейностите за прием в първи клас на учебната 2021-2022 г.

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

това е утвърденият график на дейности  за прием в първи клас за 2021 година  – grafik_dejnosti_priem_1_klas_2021