Графици и програми

График контролни работи 1-4 клас – 2 срок 2021-2022

График дежурство 5- 12 клас – втори срок

График консултации 5 – 12 клас – втори срок

График класни и контролни 5 – 12 клас – втори срок

График спортни дейности 5- 12 клас – втори срок

График дежурство 1 – 4 клас 2021-2022г. втори срок

График за дежурство-ЦОУД_2021-2022

График дежурство 5 – 12 клас 2021-2022г. първи срок

График за компютърно моделиране__2021-2022

График за обедно хранене__2021-2022

График за работа с документация и срещи с родители-2021-2022г.

График за спортни дейности в начален етап__2021-2022

График за разпределение на учебните часове по спортни дейности 2021-2022  5-12 клас

График за дежурство- начален етап-2021-2022г._000194

График за контролни работи- начален етап-2021-2022г.първи клас

График за контролни работи- начален етап-2021-2022г._четвърти клас

График за контролни работи- начален етап-2021-2022г._трети клас

График за контролни работи- начален етап-2021-2022г._втори клас

График за контролни работи- начален етап-2021-2022г._втори Е и втори Ж кл.

График за контролни и класни работи по продмети 2021-2022, 5-12 клас

График за консултации с ученици от V-XII клас- 2021-2022г.

График на часовете за консултации с ученици от учителите начален етап – 2021-2022_

График СФО – уч. 2021-2022 г.