График за консултации с ученици-втори срок-начален етап_000068