Дарение на книга

Седмокласниците дариха екземпляр от любимата си книга на училищната библиотека.