Да бъдем смирени и вярващи!

Да бъдем смирени и вярващи! Да има доброта, вяра и човечност! Светли празници! Яна Радичева lVв клас