„Да посрещнем Коледа с усмивка“

В навечерието на най-светлия християнски празник колективът на СУ „Черноризец Храбър“ ще зарадва децата със специални образователни потребности и децата, които са в семейство без родител.

Финансова подкрепа и подарък ще получат  23 деца със СОП и 30 деца от семейства без родител

от 16-ти до  18-ти декември 2020 г.  в периода от 10,00 – 16,00 часа.

Подкрепата е от сърце към децата на СУ „Черноризец Храбър“ и техните семейства.

Директорът  Елена Кисьова пожелава здраве и топли празници.