Дейности по проекта

Ученици от СУ „Черноризец Храбър“ взеха участие в събитие за популяризиране на дуалната система пред родители и ученици, състояло се на 22.05.2023 г. в хотел „Double Tree By Hilton“. пл. Св. Петка. 

Галерия

 


Посещение в Аграрен университет – Пловдив

     На 26 април 2023 г. учениците от 12 клас при СУ „Черноризец Храбър“ гостуваха на студентите и преподавателите от Аграрен университет – Пловдив по време на традиционното събитие: „Ден на кариерата в Аграрен университет – Пловдив“. То се организира ежегодно в университета, за да осъществи директен контакт между бизнеса и образованието. Форумът дава възможност за разговори в неформална атмосфера, контакти с преподаватели и работодатели, с цел бъдещи партньорства.
     Учениците на СУ „Черноризец Храбър“ бяха посрещнати от Радка Петрова – главен експерт към Център за кариерно развитие и връзки с бизнеса.
     С дейността на университета и възможностите за кариерно развитие, които той предлага младежите се запознаха чрез кратко видео и презентация, показващо и възможности за стажове и работни позиции, към които могат да се насочат.
     Голям изследователски интерес породи и демонстрацията на земеделска техника – на открито в двора на Аграрен университет – Пловдив, на която учениците бяха поканени лично от ректора професор д-р Христина Янчева.
    Младежите с радост приеха поканата на професор д-р Светла Янчева – заместник ректор по международна дейност да присъстват на празника: „Букет от националности“. Представени бяха разнообразните култури и национални особености при различните народи, които са част от студентската общност на Аграрен Университет.

Аграрен университет

На 30.03.2023г. Ученици от 11 клас посетиха БТЛ Индъстрийз ЕАД, Пловдив. Мероприятието се осъществи със съдействието на представители на Сдружение „Будители“, които са наши партньори при осъществяване на връзки с бизнеса. Целта на посещението беше запознаване с професиите, застъпени в дейността на фирмата и е поредното планирано Мероприятие за професионално ориентиране на учениците.

 


В периода  25 – 27.11.2022 ще се проведе  квалификационно обучение на тема Разработване и ефективно прилагане на документацията за професионално образование и обучение на  ученици”.


Реализирани дейности по проекта за учебанта 2022/ 2023 година

  1. Закупуване на оборудване за ерализиране на дейностите по проекта.
  2. Закупуване на работно облекло
  3. Разработване на учебни планове и програми
  4. Реализирано пробно стажуване за 2021/ 2022 учебна година


На 23.06.2022 г. стартираха дейностите по проект „Подкрепа за дуалната форма на обучение“ чрез провеждане на пробно стажуване на ученици от СУ „Черноризец Храбър“, гр. Пловдив във фирма „Стико-90″ЕООД. Обучаваните в дуална форма ученици се запонаха с организацията и дейността на водещата пловдивска печатница.