Дена на Земята

И тази година учениците от СУ „Черноризец Храбър“ отбелязаха Ден на Земята и Час на Земята. Част от тези събития се осъществиха както от учениците в онлайн обучение, така и от учениците в присъствено обучение. Прегледайте кратко видео от празника!