Денят на народните будители през погледа на третокласниците

Денят на народните будители, ознаменуващ делото на българските просветители, книжовници, революционери и свети будители се отбелязва ежегодно.

Тази година, ученици от 3 клас и техните учители създадоха филм, с който да покажат с гордост и почит делото на великите българи и възраждащият се национален дух, стремеж към образование и духовност.

Свеждаме глави пред първоучителите на Националното възраждане и освободителните борби, пред тези, които завещаха на бъдещите поколения стремеж към знание, будност и национално самочувствие.

ВИДЕО