Ден на ученическото самоуправление

На 9 май, в СУ „Черноризец Храбър“ се проведе Денят на ученическото самоуправление. Учениците, чиито кандидатури за различни длъжности, които Комисията на Ученическия парламент одобри, заеха съответните позиции. Те влезнаха в ролите на директора, заместник – директорите и учителите. 

Още преди началото на учебния ден се проведе оперативка. Разпределени бяха задачите за деня и новият ръководен екип се отправи към директорския кабинет. Госпожа Елена Кисьова – Директор на училището приветства своя заместник и учениците, заели длъжностите на заместник – директорите. Тя ги запозна с управлението на училището и им постави задача да мотивират децата да са по-отговорни към образованието си. Господин Брънзалов – ЗДУД за прогимназиален етап и госпожа Петя Герасимова – ЗДУД за гимназиален етап също приеха радушно своите заместници и младото ръководство, като им пожелаха успех и спорна работа. Госпожа Йорданова – ЗД АСД запозна младия си колега със своята широкообхватна и много отговорна дейност, както и с ежедневните предизвикателства, които възникват и се решават в хода на работния ден. До младия екип неотлъчно беше и госпожа Снежана Йотовска – педагогическият съветник, която помогна на всички да влязат в новите си роли. През целия ден насърчаваше и подкрепяше учениците, като успоредно с това запозна с работното си ежедневие своята заместничка. 

Младежите, впуснали се в това вълнуващо приключение, се отнесоха към задачите си много отговорно, успяха да разберат ролята на учителя за бъдещето на всяка личност. В ден като този учениците осъзнават, че не е толкова лесно да си учител, а пък учителите разбират как учениците се справят със своите задължения.

В края на деня се проведе втора оперативка, на която участниците изказаха удовлетвореността си от своята работа и желанието си отново да приемат това предизвикателство. Младата директорка завърши своя работен ден с приветствие към родителите на учениците от 7 клас на традиционната родителска среща.