”Ден на родителя”

”Ден на родителя” – инициатива на I „e“ и III „e“ клас

Активното взаимодействие между учители–деца-родители е залог за успешна учебна година. Работата в синхрон, разбирателство, взаимно уважение между трите звена на учебно-възпитателния процес води до изграждането на едни спокойни, уверени, трудолюбиви деца. А това са нашите деца.
Примерът и образецът винаги са възрастните. Това е един прекрасен начин активно да включим родителите в нашия учебен процес. Да се озоват за кратко от другата страна – като учители на децата си, но не вкъщи, а в класната стая.
Най – важното, което искаме да постигнем е  изграждане на отношения на взаимно уважение и доверие между училището, отделното  семейство, общността. А това би било най-вълнуващо чрез съвместно празнуване. Чрез отбелязването на различни семейни и национални празници.
Заедно, ръка за ръка – учители–деца-родители.
Това е  предизвикателство към родителите, съвместно с учителят в интерес на нашите деца.

Всяка група родители следва да подготви предварително интересна информация за празника, подходяща за ученици в начален курс /текст, презентация, картинки, снимки/. Добре би било да има и практическа задача /приготвяне на традиционна храна, изработване на сувенири, картички, друго/.

Събитията ще се провеждат в класната стая на класа в училището от 15 часа следобед.

21 НОЕМВРИ – ден на християнското семейство

/провеждане във вторник 20.11.2018 г. от 15.00 часа/

24 Декември – Бъдни вечер, 25 Декември – Рождество Христово

/провеждане  в четвъртък 13.12.2018 г.  от 15.00 часа/

1 МАРТ  – БАБА МАРТА
/провеждане в четвъртък 28.02.2019 г. от 15.00 часа/

ВЕЛИКДЕН
/провеждане  в четвъртък 25.04.2019 г. от 15.00 часа/

24 май – Ден на българската просвета и култура
 /провеждане в четвъртък 16.05.2019 г. от 15.00 часа/