Ден на розовата фланелка в СУ „Черноризец Храбър“ – Пловдив

С посланието „Не на тормоза в училище и не за ден“ започна подготовката за Деня на розовата фланелка в СУ „Черноризец Храбър“. С организацията му се заеха учениците от 6е клас с помощта на опита на по-големите техни съученици от 12а клас.
Още предходния ден с кратко радиопредставяне ученици от 6е клас призоваха всички деца на днешния ден да дойдат облечени в розово.
На 22.02.2023 г. всички ученици от СУ „Черноризец Храбър“ се включиха в отбелязването на Световния ден против тормоза в училище. Представители на Ученическия парламент закачаха на учениците значка от картон във формата на розова фланелка.
Наши гости бяха инспектор ДПС от V РУ на МВР – Пловдив – Дарена Георгиева и г-жа Гълъбова – секретар на МКБППМН – район „Тракия“. В интересната дискусия, в която активно и ентусиазирано се включиха учениците, те напомниха, че тормозът има различни лица и че е важно да се научим на толерантност и на съпричастност към другия човек.
„Не на тормоза, но не само за ден“ – това послание отправиха и децата от начален етап на обучение към своите съученици. Под мотото „Доброта и толерантност“ преминаха инициативите им в този ден.

Розова фланелка 22.02.2023г.