Ден на Християнското семейство

В прекрасния дом
на СУ „Черноризец Храбър”
да има обич и благоденствие!
На голямото ни семейство – здраве и надежда!

Елена Кисьова
Директор на СУ „Черноризец Храбър“

По случай празника поздрав от свещеник Ангел