Дистанционно обучение в СУ „Черноризец Храбър“

В СУ „Черноризец Храбър“ вече работим дистанционно с учениците си. Всеки клас има създаденa Google Класна стая, където учениците получават задания от своите учители. Осъществяваме видеоразговори в помощ на учениците си. Продължаваме с дистанционното обучение и утре.