Добри практики представиха учители от СУ „Черноризец Храбър“ на XIII-те Национални педагогически четения

Град Ловеч бе домакин на XIII Национални педагогически четения под наслов „Да запазим усмивката в училище“, които се проведоха в дните 20-22 юни. Темата на четенията беше „Моето педагогическо ежедневие – през трудностите към успеха“, като своите добри практики и опит споделиха 68 начални учители от областите Ловеч, Пловдив, Пазарджик, Плевен, Силистра, Добрич, Сливен и Разград.

Гости на изявата бяха госпожа Таня Михайлова – Заместник – министър на образованието и науката, госпожа Пенка Иванова – Директор на дирекция Учебници“ в МОН, господин Илиян Тодоров – Заместник – областен управител на Ловеч, госпожа Корнелия Маринова – Кмет на град Ловеч, господин Венцислав Христов – Заместник – кмет на град Ловеч, проф. д –р Емилия Василева от Център „Хуманна педагогика“, експерти от Регионалните управления на образованието.

На четенията участваха Ели Иванова и Мирослава Чалъкова.