Допуснати до събеседване кандидати за позицията учител в група за ЦОУД – начален етап