Допуснати до събеседване кандидати за позицията учител в начален етап на образование -ЦОУД – 27.06.2023г