Допуснати кандидати до събеседване за свободно място по физическо възпитание и спорт