Допуснати кандидати за събеседване за позицията учител по физическо възпитание и спорт