Допуснати кандидати за събеседване за позицията учител начален етап – ЦОУД

Допуснати кандидати за събеседване за позицията учител начален етап – ЦОУД


Комисията, съгласно заповед №РД-10-1468/ 01.04.2022 г. допуска до интервю следните кандидати за заемане на обявеното свободно работно място – учител начален етап – ЦОУД.

Допуснатите кандидати да се явят за интервю на 07.04.2022г. както следва:

Вх. № Час
ЧР-02-2431/ 01.04.2022 г. 11:20 часа
ЧР-02-2432/ 01.04.2022 г.  11:30 часа
ЧР-02-2433/ 01.04.2022 г.  11:40 часа
ЧР-02-2434/ 01.04.2022 г.  11:50 часа
ЧР-02-2436/ 04.04.2022 г.  12:00 часа
ЧР-02-2440/ 04.04.2022 г.  12:10 часа
ЧР-02-2443/ 04.04.2022 г.  12:20 часа
ЧР-02-2444/ 04.04.2022 г.  12:30 часа
ЧР-02-2453/ 05.04.2022 г.  12:40 часа
ЧР-02-2454/ 05.04.2022 г.  12:50 часа
ЧР-02-2455/ 05.04.2022 г.  13:00 часа
ЧР-02-2457/ 05.04.2022 г. 13:10 часа
ЧР-02-2463/ 06.04.2022 г. 13:20 часа
ЧР-02-2466/ 06.04.2022 г. 13:30 часа
ЧР-02-2468/ 06.04.2022 г. 13:40 часа
ЧР-02-2469/ 06.04.2022 г. 13:50 часа