Допуснати кандидати за събеседване за позицията заместник-директор учебна дейност

Допуснати кандидати за събеседване за позицията заместник-директор учебна дейност


Комисията, съгласно заповед №РД-10-1468/ 01.04.2022 г. допуска до интервю следните кандидати за заемане на обявеното свободно работно място – заместник-директор учебна дейност

Допуснатите кандидати да се явят за интервю на 07.04.2022г. както следва:

Вх. № Час
ЧР-02-2429/ 01.04.2022 г. 10:00 часа
ЧР-02-2435/ 01.04.2022 г.  10:10 часа
ЧР-02-2437/ 04.04.2022 г.  10:20 часа
ЧР-02-2441/ 04.04.2022 г.  10:30 часа
ЧР-02-2447/ 04.04.2022 г.  10:40 часа
ЧР-02-2451/ 05.04.2022 г.  10:50 часа
ЧР-02-2452/ 05.04.2022 г.  11:00 часа
ЧР-02-2467/ 06.04.2022 г. 11:10 часа