Допуснати кандидати за събеседване за позицията учител по Математика и информатика