Допуснати кандидати за събеседване за учител по химия и ООС – график

Средно училище „Черноризец Храбър“ гр. Пловдив, район Тракия, ул. “Съединение“ №9

тел: 032/ 68 28 49; e-mail: office@cherhrab.com

Допуснати кандидати за събеседване за учител по химия и ООС

Комисията, съгласно заповед №РД-10 – 108/19.01.2023 г. допуска до интервю следните кандидати за заемане на обявеното свободно работно място – учител по химия и ООС

Допуснатите кандидати да се явят за интервю както следва:

График за провеждане на събеседване с кандидати за позицията учител по химия и ООС

Дата 23.01.2023 г. /понеделник/

Вх. № Час
ЧР – 02 – 1692/ 16.01.2023 г. 10:30 часа
ЧР – 02 – 1695/ 16.01.2023 г. 10:40 часа
ЧР – 02 – 1696/ 16.01.2023 г. 10:50 часа
ЧР – 02 – 1703/ 16.01.2023 г. 11:00 часа
ЧР – 02 – 1708/ 17.01.2023 г. 11:10 часа
ЧР – 02 – 1717/ 18.01.2023 г. 11:20 часа
ЧР – 02 – 1718/ 18.01.2023 г. 11:30 часа
ЧР – 02 – 1724/ 18.01.2023 г. 11:40 часа
ЧР – 02 – 1734/ 19.01.2023 г. 11:50 часа
ЧР – 02 – 1738/ 19.01.2023 г. 12:00 часа
ЧР – 02 – 1742/ 20.01.2023 г. 12:10 часа
ЧР – 02 – 1743/ 20.01.2023 г. 12:20 часа
ЧР – 02 – 1744/ 20.01.2023 г. 12:30 часа
ЧР – 02 – 1745/ 20.01.2023 г. 12:40 часа
ЧР – 02 – 1749/ 20.01.2023 г. 12:50 часа
ЧР – 02 – 1756/ 20.01.2023 г. 13:00 часа
ЧР – 02 – 1758/ 20.01.2023 г. 13:10 часа
ЧР – 02 – 1759/ 20.01.2023 г. 13:20 часа