Допуснати кандидати за събеседване за позицията учител по математика

Комисията, съгласно заповед № РД-10-2412/ 10.07.2020 г. допуска до интервю
следните кандидати за заемане обявения щат за учител по математика.