Допуснати кандидати за събеседване за позицията учител по философия

Допуснати кандидати за събеседване за позицията учител по философия

Комисията, съгласно заповед №РД-10-198/ 17.09.2020 г. допуска до интервю следните кандидати за заемане обявения щат за учител по философия.

Допуснатите кандидати да се явят за интервю както следва:

 

График за провеждане на събеседване с кандидати за позицията учител по философия

Дата: 21.09.2020 г. /понеделник/

Вх. № Час
ЧР-02-20/ 16.09.2020 г. 14:00 часа
ЧР-02-22/ 16.09.2020 г. 14:15 часа
ЧР-02-60/ 17.09.2020 г. 14:30 часа
ЧР-02-100/17.09.2020 г. 14:45 часа
ЧР-02-109/ 17.09.2020 г. 15:00 часа
ЧР-02-183/ 18.09.2020 г. 15:15 часа