Допуснати кандидати за събеседване за учител ЦДО в начален етап

 

Допуснати кандидати за събеседване за позицията учител ЦДО в начален етап


Комисията, съгласно заповед №РД-10-305/ 07.10.2020 г. допуска до интервю следните кандидати за заемане обявения щат за учител ЦДО в начален етап.

Допуснатите кандидати да се явят за интервю както следва:

График за провеждане на събеседване с кандидати за позицията учител ЦДО в начален етап

Дата: 15.10.2020 г. /четвъртък/

Вх. № Час
ЧР-02-483/12.10.2020 г. 13:40 часа
ЧР-02-485/ 12.10.2020 г. 13:50 часа
ЧР-02-446/ 07.10.2020 г. 14:00 часа
ЧР-02-450/ 08.10.2020 г. 14:10 часа
ЧР-02-457/ 08.10.2020 г. 14:20 часа
ЧР-02-461/ 08.10.2020 г. 14:30 часа
ЧР-02-466/ 09.10.2020 г. 14:40 часа
ЧР-02-468/ 09.10.2020 г. 14:50 часа
ЧР-02-473/ 09.10.2020 г. 15:00 часа
ЧР-02-488/ 12.10.2020 г. 15:10часа
ЧР-02-490/ 12.10.2020 г. 15:20 часа
ЧР-02-502/ 13.10.2020 г. 15:30 часа
ЧР-02-503/ 11.10.2020 г. 15:40 часа
ЧР-02-504/ 13.10.2020 г. 15:50 часа
ЧР-02-511/ 13.10.2020 г. 16:00 часа
ЧР-02-512/ 13.10.2020 г. 16:10 часа
ЧР-02-523/ 14.10.2020 г. 16:20 часа
ЧР-02-525/ 14.10.2020 г. 16:30 часа
ЧР-02-526/ 14.10.2020 г. 16:40 часа
ЧР-02-527/ 14.10.2020 г. 16:50 часа