Допуснати кандидати за събеседване за позицията учител по история и география

Допуснати кандидати за събеседване за позицията учител по история и география


Комисията, съгласно заповед №РД-10-364/ 16.10.2020 г. допуска до интервю следните кандидати за заемане на обявеното свободно работно място за учител по история и география.

Допуснатите кандидати да се явят за интервю както следва:

 

График за провеждане на събеседване с кандидати за позицията учител по история и география

Дата: 20.10.2020 г. /вторник/

Вх. № Час
ЧР-02-569/ 19.10.2020 г. 15:00 часа
ЧР-02-570/ 19.10.2020 г. 15:15 часа
ЧР-02-576/ 19.10.2020 г. 15:30 часа
ЧР-02-573/19.10.2020 г. 16:00 часа