Допуснати кандидати за събеседване за позицията учител по български език и литература

Допуснати кандидати за събеседване за позицията учител по български език и литература

Комисията, съгласно заповед №РД-10-387/ 19.10.2020 г. допуска до интервю следните кандидати за заемане на обявеното свободно работно място – учител по български език и литература.

Допуснатите кандидати да се явят за интервю както следва:

График за провеждане на събеседване с кандидати за позицията учител по български език и литература

Дата: 22.10.2020 г. /четвъртък/

Вх. № Час
ЧР-02-578/ 20.10.2020 г. 12:30 часа
ЧР-02-579/ 20.10.2020 г. 12:40 часа
ЧР-02-580/ 20.10.2020 г. 12:50 часа
ЧР-02-582/ 20.10.2020 г. 13:00 часа
ЧР-02-590/ 20.10.2020 г. 13:10 часа
ЧР-02-603/ 20.10.2020 г. 13:20 часа
ЧР-02-606/ 21.10.2020 г. 13:30 часа
ЧР-02-608/ 21.10.2020 г. 13:40 часа
ЧР-02-609/ 21.10.2020 г. 13:50 часа
ЧР-02-610/ 21.10.2020 г. 14:00 часа