Допуснати кандидати за събеседване за позицията учител в начален етап

Допуснати кандидати за събеседване за позицията учител в начален етап
Комисията, съгласно заповед №РД-10-597/ 06.10.2020 г. допуска до интервю следните кандидати за заемане обявения щат за учител в начален етап.

Допуснатите кандидати да се явят за интервю както следва:

График за провеждане на събеседване с кандидати за позицията учител в начален етап

Дата: 11.11.2020 г. /сряда/

Вх. № Час
ЧР-02-818/05.11.2020 г. 13:30 часа
ЧР-02-819/ 05.11.2020 г. 13:40часа
ЧР-02-823/ 05.11.2020 г. 13:50 часа
ЧР-02-824/ 05.11.2020 г. 14:00 часа
ЧР-02-826/ 05.11.2020 г. 14:10 часа
ЧР-02-827/ 05.11.2020 г. 14:20 часа
ЧР-02-839/ 06.11.2020 г. 14:30 часа
ЧР-02-845/ 06.11.2020 г. 14:40 часа
ЧР-02-846/ 06.11.2020 г. 14:50 часа
ЧР-02-852/ 06.11.2020 г. 15:00 часа
ЧР-02-853/ 09.11.2020 г. 15:10 часа
ЧР-02-862/ 09.11.2020 г. 15:20 часа
ЧР-02-863/ 09.11.2020 г. 15:30 часа
ЧР-02-865/ 09.11.2020 г. 15:40 часа
ЧР-02-866/ 09.11.2020 г. 15:50 часа