Допуснати кандидати за събеседване за позицията учител в група за ЦОУД

график за провеждане на събеседване за позицията учител в ЦОУД-converted