Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от I до VII клас в СУ „Черноризец Храбър“ гр. Пловдив за учебната 2020/2021 година

Проектодоговор и декларации по ЗОП

Покана за оферта от издателство АРХИМЕД 2 ЕООД от 11.03.2020 г.

Покана за оферта от издателство БГ УЧЕБНИК от 11.03.2020 г.

Покана за оферта от издателство БИТ И ТЕХНИКА ЕООД от 11.03.2020 г.

Покана за оферта от издателство ИЗКУСТВА ЕООД от 11.03.2020 г.

Покана за оферта от издателство КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД от 11.03.2020 г.

Покана за оферта от издателство ПРОСВЕТА-СОФИЯ АД от 11.03.2020 г.

Покана за оферта от издателство САН ПРО от 11.03.2020 г.

Протокол на комисията за разглеждане на оферти от 03.04.2020 г.

Договор с издателство АРХИМЕД 2 ЕООД от 06.04.2020 г.

Договор с издателство БГ УЧЕБНИК от 07.04.2020 г.

Договор с издателство БИТ И ТЕХНИКА ЕООД от 06.04.2020 г.

Договор с издателство ИЗКУСТВА ЕООД от 06.04.2020 г.

Договор с издателство КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД от 06.04.2020 г.

Договор с издателство ПРОСВЕТА-СОФИЯ АД от 06.04.2020 г.

Договор с издателство САН ПРО от 06.04.2020 г.